Οι επαγγελματικοί δεσμοί αποδεικνύονται, πλήρως, ανάλογα με το επάγγελμα του προσώπου.

Οι προσωπικοί δεσμοί αποδεικνύονται από το αν το πρόσωπο αυτό έχει τους οικογενειακούς (ή άλλους δεσμούς) στον τόπο αυτό, καθώς και άλλους σταθερούς και μόνιμους δεσμούς με τον τόπο αυτό. Ενδεικτικά, αναφέρονται δικαιολογητικά από τα οποία αθροιστικά (ανάλογα με την περίπτωση) διαπιστώνεται η θεμελίωση δικαιώματος μετοικεσίας:
- είναι εγκατεστημένος με την οικογένειά του (στοιχεία διαμονής εργασίας και λοιπών μελών της οικογένειας),
- έχει υπηκοότητα της χώρας ή, αν είναι Έλληνας, έχει άδεια μόνιμης διαμονής και εργασίας των αρμόδιων αρχών,
- είναι φορολογούμενος πολίτης της χώρας αυτής,
- έχει ιδιόκτητη ή μισθωμένη οικία στη χώρα αυτή,
- έχει κοινωνική ασφάλεια της χώρας αυτής,
- είναι δημότης της πόλης στην οποία είναι εγκατεστημένος,
- διαθέτει στοιχεία εκπαίδευσης παιδιών (αν υπάρχουν παιδιά),
- διαθέτει στοιχεία διαφόρων τρεχουσών συναλλαγών (όπως, π.χ. λογαριασμοί ηλεκτρισμού, τηλεφώνου),
- διαθέτει λοιπά στοιχεία από τα οποία, αθροιστικά, προκύπτουν οι στενοί δεσμοί του προσώπου με τον τόπο αυτό, ανάλογα με την περίπτωση.