Εκτελωνισμός Εμπορευμάτων

Το γραφείο μας αναλαμβάνει πάσης φύσεως εκτελωνισμούς εμπορευμάτων!

Εκτελωνισμός Οχημάτων

Η τριανταετής παρουσία μας στο χώρο των εκτελωνισμών από το 1989 και η συνεργασία με επώνυμους εισαγωγείς αυτοκινήτων και εμπορευμάτων μας καθιστά έμπειρους...

Εισαγωγή - εξαγωγή εμπορευμάτων

Προκειμένου να τελωνιστούν τα εμπορεύματα που προέρχονται από ή αποστέλλονται προς τρίτη χώρα ποιο έγγραφο πρέπει να υποβληθεί στο Τελωνείο;

 

 

 

Επιπλέον Υπηρεσίες

Το γραφείο μας συνεργάζεται με έμπειρους επαγγελματίες
και μπορεί να προσφέρει εργασίες όπως:

01

Διεκπεραίωση
ΚΤΕΟ

02

Ταξινόμηση
οχημάτων

03

Ασφάλειες
αυτοκινήτων

04

Έκδοση
οδηγιών

05

Eισαγωγή
αυτοκινήτων