Απαλλαγές και διευκολύνσεις (τελωνειακή ενημέρωση / χρήσιμες πληροφορίες / τελ. απαλλαγές & διευκολύνσεις) προβλέπονται για ειδικές κατηγορίες (μετοικούντες, ανάπηρους, πολύτεκνους, τρίτεκνους,προσωρινή εισαγωγή,κ.α.).

Τρίτεκνοι - Πολύτεκνοι Γονείς

Αναπηρικά αυτοκίνητα

Μετοικούντες

Προσωρινή Εισαγωγή & Χρησιμοποίηση Αυτοκιν. Οχημάτων