Εκτελωνισμός Αυτοκινήτων - Αντίκες

Τα οχήματα (αυτοκίνητα ή μοτοσικλέτες ) που βρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση χωρίς ουσιώδης μεταβολές στο αμάξωμα, κινητήρα, φρένα κ.τ.λ. ηλικίας τουλάχιστον 30 ετών και αντιστοιχούν σε μοντέλο η τύπο του οποίου η παραγωγή έχει σταματήσει, κατατάσσονται στην Δασμ. Κλάση 9705 ως αντικείμενα τέχνης, συλλογών η αρχαιοτήτων, η οποία δεν προβλέπει επιβολή Τ.Τ. Δεν υπάγονται στην κλάση αυτή τα οχήματα που αποτελούν απομιμήσεις αρχικών μοντέλων που δεν πληρούν τα παραπάνω κριτήρια. 

 

 

Fit Image

 

Διαδικασία

Κατάθεση ΔΑΟ ,Ειδικής Δήλωσης με απλοποιημένη διαδικασία ( χωρίς κωδικό ΤΑRIC) στη συνέχεια εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις θα χαρακτηρίζονται ως συλλεκτικά αυτοκίνητα ιστορικού ενδιαφέροντος (αντίκες) ΔΥΟ Π.6562/04.

Μέχρι οριστικής ρυθμίσεως, εφαρμόζεται η ΑΥΟ-Φ .329/26-11-93 με προσκόμιση δικαιολογητικών έτους κατασκευής και υπεύθυνης δήλωσης σχετικά με τη χρησιμοποίηση του αυτοκινήτου μόνο σε οργανώσεις επίδειξης η διεξαωγής αγώνων (RALLY-ΑΝΤΙΚΑ) τον τόπο εναπόθεσης και παραμονής του αυτοκινήτου. Αρμόδιοι φορείς και σύλλογοι είναι οι : ΦΙΛΠΑ και ΕΛΠΑ.

Εκδίδεται ειδική βεβαίωση σε 5 αντίτυπα αντί του πιστοποιητικού ταξινόμησης. Αντίγραφο της βεβαίωσης αποστέλλεται στη ΔΙΠΕΑΚ.

Επί ενδοκοινοτικής απόκτησης ο ΦΠΑ καταβάλλεται από τον αγοραστή που έχει την ιδιότητα του εμπόρου μεταχειρισμένων αυτ/των.

Δεν καταβάλλεται αν ο αγοραστής είναι ιδιώτης (στο τιμολόγιο αγοράς φαίνεται η είσπραξη ΦΠΑ )ή η πώληση γίνεται στα πλαίσια του ειδικού καθεστώτος φορολογίας του περιθωρίου κέρδους (το τιμολόγιο φέρει τη σχετική ένδειξη).